Информация за Габриела Пенкова

Габриела Пенкова е психолог и консултант по метода Интуитивно хранене в София.
В работата си използва подкрепящ и емпатичен подход и методи от когнитивно-поведенческа терапия и гещалт терапия.
Консултира при ниска самооценка, проблеми свързани с образа на тялото, житейски кризи, професионална реализация, развитие на таланти, личностно развитие, връзки и взаимоотношения, неудовлетвореност, потиснатост, хронична умора, подобряване на социалните умения.
Разработва авторска терапевтична програма за работа с нарушения на храненето и проблеми с теглото.
Габриела Пенкова работи с деца над 14 години.

Моят опит

Образование

Завършва бакалавърска степен по психология през 2018 г. в Югозападен университет “Неофит Рилски”. През 2020 г. завършва семестриално магистърска програма по специалност Психологично консултиране в Бургаски свободен университет.

Квалификации

  • Гещалт терапия в Български институт по гещалт терапия;
  • Когнитивно поведенческа терапия в Институт за психично здраве и развитие;
  • Gestalt Psychotherapy at Udemy;
  • ЕMDR терапия: Техника за преработване на травматични преживявания, посредством движението на очите;
  • Кратък курс: Психотерапия с методи от позитивна психотерапия, когнитивно-поведенческа терапия, гещалт терапия, арт терапия и психодрама.