Какво всъщност е увереността?

  1. Вярването, че ние сме ценни и стойностни, такива, каквито сме.

Какво означава това? Увереният човек знае, че има плюсове и минуси, и приема своята цялостна личност. Той вярва, че е стойностен, такъв какъвто е и няма нужда да прави нищо за да доказва стойността си. Това е основното вярване, което отличава уверените хора от неуверените.

  1. Вярването, че имаме достатъчно ресурси за да постигнем целите си, или че можем да ги развием.

Уверените хора са фокусирани върху своите силни страни и таланти. Тъй като вярват, че самите те са стойностни, уверените хора вярват, че могат да постигнат това което желаят и имат необходимите ресурси за това. Дори и увереният човек да забелязва, че няма всички необходими качества за да постигне целта си, той знае, че може да се усъвършенства и да ги развие.

  1. Вярването, че сме ценни за любимите си хора, такива, каквито сме.

Уверения човек знае, че близките му хора обичат точно него, и няма нужда да прави нищо за да заслужи любовта им. Той може да прави действия за да покаже любовта си, за да зарадва любимите хора, но не и за да ЗАСЛУЖИ любов. Уверения човек знае, че всяко човешко същество е достойно за любов, с качествата и особеностите, които има, просто защото е това, което е.

  1. Способността да изразяваме мнението си и вярата, че мнението ни е значимо.

Уверения човек изразява мнението си, но същевременно не изпитва потребност да убеждава другите в правотата си. Уверения човек знае, че всеки има право на свое мнение и няма правилни и грешни позиции, а просто различни гледни точки. Той не се страхува от това да изразява мнението и от реакцията на другите на това, което казва.

  1. Способността да отстояваме границите си.

Уверения човек е наясно със себе си и със своите граници. Когато някой нарушава границите му той може да изрази това. Може да защити правата, личното си пространство или личността си, ако е нужно. Същевременно уверения човек зачита границите на другите.

  1. Вярата, че нещата, които правим ще се получат.

Уверения човек вярва, че нещата при него ще се получат, той рядко се поддава на страховете и ограничаващите вярвания. Разбира се  не загубва критичната преценка на ситуацията. Уверения човек вярва във възможностите и че пред него ще се появяват нови възможности и хоризонти, които да го насочват по пътя.

  1. Умението да заемаме време и пространство.

Увереният човек, знае, че има право да бъде там където е. Знае че е ценен, имам право да съществува и е заслужил всичко, което има. Обратно на това неуверения човек, често смята, че на него не му се полага, че той не заслужава. Това се проявява дори в разположението на неуверения човек в пространството – той се опитва да заема минимално място, сяда на края на стола, стои в ъгъла и тн.