Психологична онлайн сесия

с Габриела Пенкова

Психологична сесия онлайн

с Габриела Пенкова

Психологична онлайн сесия

с Габриела Пенкова

Продължителност на сесията: 50 мин.

Чрез психологическото консултиране можете да намерите разрешение на належащи проблеми и да преработите темите от миналото, които оказват негативно влияние върху живота ви днес.

Какво получаваш?
 • 50 минути присъствам напълно за теб, ангажирана на 100%
 • Пълна подкрепа и разбиране без осъждане;
 • Индивидуални насоки за справяне с темата/проблема ти;
 • Терапевтични техники, подбрани или разработени специално за теб, съобразени с твоите нужди;
 • Допълнителни безплатни ресурси за подкрепа;
Сесиите са подходящи за теб, ако:
 • Се чувстваш объркан или заседнал в настоящия етап от живота ти;
 • Усещаш, че имаш нужда от промяна, но не знаеш от къде да започнеш и как да подредиш стъпките към нея;
 • Имаш нужда да получиш подкрепа и разбиране, без да бъдеш осъждан;
 • Искаш да има някой, на който да споделиш всичко, без да се притесняваш как ще те възприеме;
 • Ти си смел и готов за промяна!
В индивидуалните сесии работим върху множество теми като:
 • Любов и приемане на себе си;
 • Интуитивно хранене;
 • Травми от детството;
 • Отношения с род и родители;
 • Партньорски отношения;
 • Преработване на ограничаващи вярвания;
 • Развитие на силни страни и ресурси;
 • Психосоматични заболявания;
 • Мисия, предназначение, професионална реализация;
Ползи от психологичното консултиране: 
 • Повишаване на удовлетвореността от живота;
 • Повишаване на самооценката;
 • Подобряване на междуличностните отношения;
 • Повишено себепознание;
 • Решаване на текущ казус или проблем;
 • Повишаване на емоционална интелигентност;

Габриела Пенкова е психолог и консултант по метода Интуитивно хранене в София.

В работата си използва подкрепящ и емпатичен подход и методи от когнитивно-поведенческа терапия и гещалт терапия.

Консултира при ниска самооценка, проблеми свързани с образа на тялото, житейски кризи, професионална реализация, развитие на таланти, личностно развитие, връзки и взаимоотношения, неудовлетвореност, потиснатост, хронична умора, подобряване на социалните умения.

Разработва авторска терапевтична програма за работа с нарушения на храненето и проблеми с теглото.

Габриела Пенкова работи с деца над 14 години.