02 дек.

Какво е интуитивно хранене?

Какво е интуитивно хранене?   Идеята на метода Интуитивно хранене е, че тялото ни разбира по-добре от ума и логиката ни дали е гладно или не. Ако му дадете свобода, то ще консумира точно толкова харана, колкото му е необходимо
20 окт.

Какво е психосоматика

Какво е психоматика
Психосоматиката  е направление и дисциплина в медицината (психосоматична медицина) и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху физическите оплаквания, състояния и заболявания. Като интердисциплинарно поле в медицината изучава отношението между социалните, психологическите и поведенческите фактори върху процесите на тялото и качеството на живот при хора и
20 окт.

Какво е Гещалт терапия

Какво е Гещалт терапия
Гещалттерапията се заражда в клиничната дейност на Фриц Пърлс в началото на 40-те години. Пърлс разглежда човека като единен организъм, интегриращ психичните, физическите, емоционалните и сетивни процеси, изразявани в настоящия момент. Тя е екзистенциален и феноменологичен подход, подчертаващ принципите на
20 окт.

Когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческа терапия е психотерапевтичен подход, насочен към решаването на проблеми, свързани с дисфункционални емоции, поведения и възприятия чрез целево-ориентирана и систематична процедура. Методът се основава на теорията, че поведението и емоциите отчасти се причиняват от когнитивни процеси, които човек може да се